1. Tốc độ tải trang nhanh hơn

Website được tối ưu tổng thể về JS, CSS, HTML, Image (kết hợp với công nghệ Lazy load),… Ngoài ra, cơ chế thiết lập bộ nhớ cache và các kỹ thuật tối ưu chuyên sâu của DichVuToiUuWebsite.Com giúp website truy cập nhanh hơn.

2. Điểm tốc độ Pagespeed Insights đạt chuẩn từ 90-100

Các bạn có thể kiểm tra lại website của mình bằng công cụ của Google Speed để xem lại chỉ số sau khi tối ưu. DichVuToiUuWebsite.Com cam kết chỉ số đạt từ 90-100 theo đánh giá của Google Speed, bấm vào đây để kiểm tra

3. Web thân thiện thiết bị di động (Mobile Friendly)

Hầu hết các website đều tương thích tốt trên các thiết bị di động. Bạn có thể kiểm tra tính thân thiện của website với thiết bị di động tại đây theo công cụ của Google.

4. Thứ hạng seo của website được cải thiện 

Hiện nay, Google sẽ sử dụng Pagespeed làm yếu tố đầu tiên xếp hạng SEO, thông báo chính thức từ Google bạn xem tại đây để tìm hiểu rõ hơn.

5. Cải thiện chỉ số thiết yếu về trang web (Core Web Vitals)

Sau khi tối ưu Google Speed thì các Chỉ số thiết yếu về trang web như LCP, FID và CLS (hay còn gọi là Core Web Vitals) trong Google Search Console phải chờ báo cáo nhóm người dùng trải nghiệm thực tế tiếp theo (tối thiểu >=75% người dùng báo xanh trong vòng 28 ngày). Thông tin này chuẩn theo tài liệu của Google https://support.google.com/webmasters/answer/9205520?hl=vi
Chỉ số này được cập nhật tự động trong Google Search Console và Pagespeed Insights tại mục “Dữ liệu trường” và “Origin Summary”

6. Tối ưu chi phí quảng cáo Google (Google Ads)

Điểm số tối ưu website và trải nghiệm người dùng tốt thì giá thầu rẻ hơn các website không được tối ưu.

Gửi thông tin nếu cần tư vấn chuyên sâu